Styrelsen

Styrelsen 2024

Ordförande Emma Luther-Tontasse
Vice ordförande Oskari Leino
Skattmästare Mårten Kvist
Sekreterare Anna Rask
Studerandeombud Rasmus Häyry

Styrelsemedlemmar:  Sakari Suominen, Felicia Enkell och Suvi Sajakorpi

Som bank för föreningen fungerar i huvudsak Liedon Osuuspankki. Föreningens kontonummer är: FI25 4713 0010 0675 02. Vid betalning av medlemsavgiften skall personligt referensnummer användas.