Styrelsen

Styrelsen 2020

Ordförande Emma Luther-Tontasse
Vice ordförande Evelina Zetter
Skattmästare Mårten Kvist
Sekreterare Maria Paul-Anttila
Studerandeombud Aurora Nupponen

Styrelsemedlemmar: Säde Stenlund, Sakari Suominen.