Styrelsen

Styrelsen 2022

Ordförande Emma Luther-Tontasse
Vice ordförande Evelina Zetter
Skattmästare Mårten Kvist
Sekreterare Maria Paul-Anttila
Studerandeombud Aurora Nupponen (våren 2022)

Styrelsemedlem:  Sakari Suominen

Som bank för föreningen fungerar i huvudsak Liedon Osuuspankki. Föreningens kontonummer är: FI25 4713 0010 0675 02. Vid betalning av medlemsavgiften skall personligt referensnummer användas.