Kontakt

Om du har frågor om föreningen kan du kontakta oss via email: abolakarforening@gmail.com. 

Post till föreningen skickas till: Åbo läkarförening c/o André Heikius, PB 5, 20321 Åbo.

Frågor kan även riktas direkt till ordförande Emma Luther-Tontasse (ehluth@utu.fi) eller sekreterare Maria Paul-Anttila: mpaul.anttila@gmail.com.