Kollegial samvaro i medicinens tecken sedan 1858

Åbo Läkarförening r.f. är en sammanslutning mellan i Åbo och dess omnejd bosatta läkare och tandläkare i medicinsk-vetenskaplig och kollegial anda. Vår huvudsakliga verksamhet består av att ordna möten och utbildning för våra medlemmar. Sammankomsterna sker 4-5 gånger årligen och verksamhetsåret kulminerar i årsfesten som äger rum i november.

Läs stadgarna och kom gärna med som medlem!

Tack till alla ar som deltog i exkursionen 22.4.23 till Hfors! Vädret var på vår sida och dagens program var mycket givande! Bilder från dagen hittar ni längre ner på sidan:)

Kommande evenemang

Den gemensamma middagen på Villa Aikala. Från vänster FLS kanslisekreterare Pamela Edgren, Mårten Kvist, Rasmus Häyry, Benita Lillrank, Maria Paul-Anttila, Maria Slama, Thomas Ilvonen, Robert Paul, Jouko Leinonen, Oskari Leino, Emma Luther-Tontasse, FLS ordförande Pertti Panula, Sakari Suominen, FLS sekreterare Lena Sjöberg, Anna Rask.
En avundsvärd servis med egen logo.
Maria poserar med FLS styrelsemedlem Robert Björkenheim framför den berömda (men ack så tomma) Raptor-salen.
Robert Björkenheim guidar oss på Brosjukhuset. Lyssnar gör (fr.h.): Thomas Ilvonen, Päivi Slama och Benita Lillrank.
Ett konstverk på konsthemmet Kirpilä åskådas av Pertti Panula, Pamela Edgren, Jouko Leinonen och Anna Rask.