Kollegial samvaro i medicinens tecken sedan 1858

Åbo Läkarförening r.f. är en sammanslutning mellan i Åbo och dess omnejd bosatta läkare och tandläkare i medicinsk-vetenskaplig och kollegial anda. Vår huvudsakliga verksamhet består av att ordna möten och utbildning för våra medlemmar. Sammankomsterna sker 4-5 gånger årligen och verksamhetsåret kulminerar i årsfesten som äger rum i november.

Läs stadgarna och kom gärna med som medlem!

Robert Pauls föredrag om högt kolesterol finns nu tillgängligt för aktiva medlemmar på de interna medlemssidorna:)

Kommande evenemang