Kollegial samvaro i medicinens tecken sedan 1858

Åbo Läkarförening r.f. är en sammanslutning mellan i Åbo och dess omnejd bosatta läkare och tandläkare i medicinsk-vetenskaplig och kollegial anda. Vår huvudsakliga verksamhet består av att ordna möten och utbildning för våra medlemmar. Sammankomsterna sker 4-5 gånger årligen och verksamhetsåret kulminerar i årsfesten som äger rum i november.

Läs stadgarna och kom gärna med som medlem!

Kjell Helenius föredrag från första vårmötet finns nu på medlemssidorna! Även andra intressanta föredrag från de senaste åren finns där, gå och ta en titt:)

Kommande evenemang