Andra vårmötet

Välkomna på ÅLF:s andra vårmöte 21.5! Hemtolog Marko Vesanen föreläser om God medicinsk praxis-uppdateringen gällande antikoagulanter. Kvällen ordnas i samarbete med Pfizer. 

Tidtabell: 

18.00 Välkomstkaffe med tilltugg

18.15 Medlemsmöte

ca 18.30 Marko Vesanen föreläser om God medicinsk praxis-uppdateringen gällande antikoagulanter

ca 19.30 Diskussion och förrätt

19.45 Iiro Moilanen från Pfizer har ordet

20.00 Middagen fortsätter 

Vi kommer under mötet att rösta om en ändring i stadgarna: begränsning av mandatperioden för ordförande till max 3 år.